Velkommen til beredskapsavdelingen i kommunen

Beredskapsavdelingen har ansvar for alle akutte ulykker/hendelser i kommunen samt beredskap på Lofastsambandet. Vi har også ansvaret for akutt forurensning og ulykker med farlig gods i Lofoten. 

Avdelingen har vedlikehold av 3 brannstasjoner og utstyr i Svolvær, Henningsvær og Skrova samt et branndepot i Laukvik.