Med bakgrunn i situasjonen med  koronaviruset (COVID-19) forlenges fristen for søknad om salg av fyrverkeri til 01.09.2020

Vask hendene, ta vare på hverandre og vis solidaritet.

Lars Ottemo Gärtner er ansatt som ny brannsjef. Lars er opprinnelig fra Svolvær og jobber som brannkonstabel i ved hovedbrannstasjonen i Bergen.

Kai Årre har gjort opprykk fra branninspektør til leder ved forebyggende avdeling etter Hans Bjørnstad.

Beredskapsleder Terje Olsen har overtatt funksjonen som varabrannsjef.

Geir Hermansen har gjort opprykk fra feier til branninspektør