Utsatt frist for søknad om salg av pyroteknisk vare.

Brannstasjonen vil fortsatt være åpen.

Vask hendene, ta vare på hverandre og vis solidaritet.

Lars Ottemo Gärtner er ansatt som ny brannsjef. Lars er opprinnelig fra Svolvær og kommer fra sin faste stilling ved hovedbrannstasjonen i Bergen.

Kai Årre har gjort opprykk fra branninspektør til leder ved forebyggende avdeling etter Hans Bjørnstad.

Leder for beredskap Terje Olsen har overtatt funksjonen som varabrannsjef.

Geir Hermansen har gjort opprykk fra feier til branninspektør 

Andreas Årre Høynes er ansatt som feier etter Geir Hermansen.