Velkommen til Vågan brann og feiervesen. Brannstasjonen er åpen og er i normal drift.

Vi ber alle besøkende om å følge de tiltak som er satt i den situasjonen vi er i nå.

 

 

 

Brannstasjonen vår ligger i Osan midt mellom Svolvær og Kabelvåg. Vi flyttet  inn i ny stasjon juni 2016.

I tillegg har vi brannstasjoner i Henningsvær og på Skrova samt et branndepot i Laukvik.

Vågan brann og feiervesen har både hel- og deltidsansatte hvor hovedtyngden av innsatspersonell består av deltidsansatte brannkonstabler.

Kommunen har hele tiden en vaktstyrke på 5 i dreiende vakt.

Beredskapsavdelingen 17 ansatte i utrykning stasjon Svolvær

Forebyggende avdeling 4 ansatte. Feiere og tilsynspersonell.

Henningsvær stasjon 10 ansatte deltid, Skrova stasjon 10 ansatte deltid og

Laukvik depot Frivillig brannkorps 10 stk.