Velkommen til Vågan brann og feiervesen. Til alle besøkende! Brannstasjonen er for tiden STENGT!

Dette er for å hindre spredning av Covid-19 viruset (Korona) og besøk er dermed ikke tilrådet!

Har du behov for å komme i kontakt med oss, kan vi nås på følgende tlf

Ved brann eller ulykke Ring 110

Forebyggende avdeling:
Leder forebyggende Kai Årre 466 83 427
Feiing og tilsyn Geir Hermansen 412 07 430
Inge Holand 900 36 050
Beredskapsavdelingen:
Leder beredskap Terje Olsen 473 28 110
Brannkonstabel René Skjønnås 476 71 840
Vaktmobil 953 64 800

Vi understreker at brannvesenet fortsatt skal rykke ut til alle oppdrag der liv og helse er i fare og at beredskapen fungerer som normalt,

 

 

 

Brannstasjonen vår ligger i Osan midt mellom Svolvær og Kabelvåg. Vi flyttet  inn i ny stasjon juni 2016.

I tillegg har vi brannstasjoner i Henningsvær og på Skrova samt et branndepot i Laukvik.

Vågan brann og feiervesen har både hel- og deltidsansatte hvor hovedtyngden av innsatspersonell består av deltidsansatte brannkonstabler.

Kommunen har hele tiden en vaktstyrke på 5 i dreiende vakt.

Beredskapsavdelingen 17 ansatte i utrykning stasjon Svolvær

Forebyggende avdeling 4 ansatte. Feiere og tilsynspersonell.

Henningsvær stasjon 10 ansatte deltid, Skrova stasjon 10 ansatte deltid og

Laukvik depot Frivillig brannkorps 10 stk.