Velkommen til Strauman Oppvekstsenter

Klikk for stort bilde 

Strauman oppvekstsenter ligger en halv times kjøretur vest for kommunesenteret Svolvær, vakkert plassert midt mellom ytter- og innersida av Lofoten. Det nye oppvekstsenteret stod innflytningsklart påsken 2019 og inneholder skole, skolefritidsordning, barnehage og Strauman kirke.

Grunnskolen, barnehagen og SFO er igjen samlokaliserte, noe som legger til rette for et langsiktig læringsperspektiv, hvor barn og voksne lærer hverandre godt å kjenne. Oppvekstsenteret verdsetter bygdefolkets interesse og engasjement høyt. Summen av disse rammene bidrar til en trygg og god arbeidshverdag, skapt av åpenhet, respekt, omsorg, lojalitet og trygghet.

Oppvekstsenteret innbyr til et inkluderende miljø i naturnære og vakre omgivelser, med engasjerte og positive barn, foreldre/foresatte og ansatte. De flotte omgivelsene gir rike muligheter til kortere eller lengre turer i fjæra, skogen eller fjellet – en flott gapahuk, asfaltert handikappløype med enkel framkommelighet for barnevogner, lysløype med oppkjørte skispor vinterstid og godt underlag for fysisk aktivitet eller rekreasjon resten av året, stor og liten fotballbane, sauefjøs og Arne Johnnys plass på kanten av Storelva. Små barneføtter kan lett komme seg ut på tur.

Ved oppstart august 2020, er der femten barn tilknyttet barnehagen, med aldersspredning fra 1-5 år. Barnehagens personale har ansvaret for oppvekstsenterets SFO. Skolen er tredelt og har ved oppstart i august 2020 24 elever fordelt på ti trinn.

Oppvekstsenteret er engasjert i kommunens skole- og barnehagesatsingen, og har målrettet fokus på samskaping. Kollegiet består av elleve mennesker med ulike og komplementære kompetanser, som oppfyller alle kompetansekrav og pedagognormer. Oppvekstsenteret ønsker å være en dynamisk arena for læring, utvikling og mestring, og tar med glede imot studenter som er på vei mot sine mål.

Kontakt

Strauman oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 42 03 90
Mobil 915 25 083

Telefon barnehage 754 20 394
Telefon lærere        754 20 392