Strauman Oppvekstsenter

Klikk for stort bildeStrauman oppvekstsenter ligger en halv times kjøretur vest for kommunesenteret Svolvær, og favner bygdene Lyngvær, Olderfjord, Kleppstad, Rystad, Sydal, Gravermark og Brenna. Oppvekstsenteret stod ferdig påsken 2019. Grunnskolen, barnehagen og SFO er igjen samlokaliserte, noe som legger til rette for et langsiktig læringsperspektiv, hvor barn og voksne lærer hverandre godt å kjenne. Oppvekstsenteret setter stor pris på folket og bygdene som sokner til senteret. Alt dette bidrar til å skape åpenhet, respekt, omsorg, lojalitet og trygghet for store og små.

Oppvekstsenteret tilbyr et inkluderende arbeidsmiljø i nytt oppvekstsenter, naturnære og hyggelige omgivelser, samt engasjerte og positive foreldre/foresatte. Oppvekstsenteret ligger i flotte omgivelser med mange turmål i umiddelbar nærhet. Små barneføtter kan lett komme seg ut på tur. De flotte omgivelsene gir rike muligheter til korte eller lengre turer i fjæra eller skogen – en flott gapahuk, asfaltert handikappløype med enkel framkommelighet for barnevogner, lysløype med oppkjørte skispor vinterstid, stor og liten fotballbane, samt flere sauefjøs i gangavstand.

Ved oppstart august 2019 er der tolv barn i barnehagen, med aldersspredning fra 1-6 år. Antallet er økende. I tillegg har barnehagens personale ansvar for oppvekstsenterets SFO. Skolen er tredelt og har ved oppstart i august 24 elever fordelt på ti trinn.

Oppvekstsenteret er engasjert i den kommunale skole- og barnehagesatsingen, og jobber kontinuerlig med å legge til rette for utvikling og læring hos barn og voksne. Kollegiet består dette året av tolv voksne mennesker med ulik, men svært komplementær, kompetanse. Blant disse finner vi èn lærling, samt renholderen.Dette gjør at senteret oppfyller alle kompetansekrav og pedagognormer. Oppvekstsenteret ønsker å være en dynamisk arena for utdanning og læring, og tar derfor med glede imot elever og studenter som er på vei mot sine mål.

Kontaktinfo

Tittel Navn Tlf epost
Rektor Svein-Arne Hansen 75 42 03 90 / 91 52 50 83 send epost

Kontakt

Strauman oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 42 03 90
Mobil 915 25 083