Samlet på Gimsøy

Én skole, to kretser. Ja, noen ganger kreves det improvisasjon for å løse de utfordringene en kommune kan bli stilt overfor.

Skoleårene 16/17 og 17/18 er litt utenom det vanlige her på Gimsøy skole. Naboskolen, Sydal er revet og den bygges opp på nytt som en moderne og fremtidsrettet grendeskole med barnehage. Derfor er elevene fra Gimsøy og Sydal skolekretser samlet her mens byggingen i Sydalen pågår. I skrivende stund er vi 46 elever, fordelt på alle ti grunnskoletrinnene. I tillegg har vi SFO-tilbud og barnehage.

Av praktiske årsaker er flere klassetrinn sammenslått, ut ifra hva som er gjeldende praksis på det som gjerne kalles fådelte skoler. Til tross for at skolen fikk mer enn doblet elevtallet høsten 2016, opplever vi at det er god stemning, og at så vel elever som lærere takler trangboddheten og finner løsninger i en hektisk skolehverdag.

Gimsøy skole ligger i naturskjønne omgivelser lengst vest i Vågan kommune, og området er dessuten svært populært som utfartsmål for så vel turister som lofotinger. Det er kun 400 meter fra skoleporten til en av Lofotens flotteste strender. Skolen har dette skoleåret tre unge lærere med interesse for friluftsliv, og det er ikke uvanlig å se lærere på tur til stranda med surfbrett under armen når skoledagen er over. Les mer om disse i Lofotposten.

Skolen er engasjert i vurdering for læring, og vi jobber med dette hver torsdag. Kollegiet har også vært delaktig i å innføre Lp-modellen i Vågan kommune. Skolen har god tradisjon for å ta godt vare på nye ansatte, og ordner gjerne med bolig til lærere som kommer hit.

Skolens motto er «Trygg, lærende og levende»

 

Kontakt oss gjerne på

Tlf. 75 42 03 75

Kontortid 07.30 – 15.00

Epost gimsoy.skole@vagan.kommune.no

Kontakt

Gimsøy skole
E-post
Telefon 75 42 03 75

Adresse

Gimsøy oppvekstsenter
Statsveien 654
8314 Gimsøysand