Priser barnehage og SFO

Tjeneste Avgiftssats 2020
Barnehage, pris per mnd.  
Barn over 3 år 3135
Barn under 3 år 3135
Matpenger 206
Søskenmoderasjon 30%
Søskenmoderasjon (barn nr. 2) 50%
SFO, pris per mnd.  
Barn hel plass 2534
Barn halv plass 1961
Barn hel plass, fådelte skoler 2337
Barn halv plass, fådelte skoler 1810
(Ingen søskenmoderasjon)