Priser barnehage og SFO

Tjeneste Avgiftssats 2017 Avgiftssats 2018
Barnehage, pris per mnd.    
Barn over 3 år 2730 2910
Barn under 3 år 2730 2910
Matpenger 200 200
Søskenmoderasjon 30% 30%
Søskenmoderasjon (barn nr. 2) 50% 50%
SFO, pris per mnd.    
Barn hel plass 2330 2391
Barn halv plass 1451 1850
Barn hel plass, fådelte skoler 2149 2205
Barn halv plass, fådelte skoler 1340 1708
(Ingen søskenmoderasjon)