Priser barnehage og SFO

Tjeneste Avgiftssats 2019
Barnehage, pris per mnd.  
Barn over 3 år 3040
Barn under 3 år 3040
Matpenger 200
Søskenmoderasjon 30%
Søskenmoderasjon (barn nr. 2) 50%
SFO, pris per mnd.  
Barn hel plass 2458
Barn halv plass 1902
Barn hel plass, fådelte skoler 2267
Barn halv plass, fådelte skoler 1756
(Ingen søskenmoderasjon)