Foresatte

Som forelder eller foresatt kan du oppleve en bekymring knyttet til ditt barn, naboens eller en venn sitt barn. Det kan være at din bekymring gjelder barnets livssituasjon, helse, familiesituasjon, trivsel på skolen eller annet som kan ha innvirkning på barnet.

Du kan ta kontakt med en ansatt på familieenheten, skole, barnehage eller fastlegen din.

  • Psykisk helse
  • Mobbing
  • Fysisk helse
  • Vold overgrep
  • Barn som pårørende
AdministrasjonPolitikkKommunale planerLover og reglerKommuneEnheterFamilieenhetBarnehageSkoleHelseIndividBarn i VåganUng i VåganForesatt i VåganAnsatt

Kontakt

Beredskapstelefonen Vågan barneverntjeneste
Mellom kl. 15.30 og 08.00
Mobil 480 40 429


Barneverntjenesten

Tlf. 75 42 03 80 på dagtid

Legevakt

Tlf. 116117 mellom kl. 15.30 og 08.00

Alarmtelefon

Tlf. 116111

Nødnummer

110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse