Foresatte

Som forelder eller foresatt kan du oppleve en bekymring knyttet til ditt barn, naboens eller en venn sitt barn. Det kan være at din bekymring gjelder barnets livssituasjon, helse, familiesituasjon, trivsel på skolen eller annet som kan ha innvirkning på barnet.

Du kan ta kontakt med en ansatt på familieenheten, skole, barnehage eller fastlegen din. 

Dersom du eller noen i familien er alvorlig syk, bruker rusmidler eller er psykisk syk så påvirkes også barna av dette. Åpenhet er viktig og dersom du trenger støtte til dette kan du enten kontakte din fastlege eller helsestasjonen. 

Alle foreldre bryr seg om barna sine. Det er likevel noen ganger at det blir vanskelig. Kanskje du vet at barnet ikke har det så bra hjemme som du skulle ønske. Eller at du vet at barnet trenger hjelp. Du kan sende en bekymringsmelding her (PDF, 631 kB)

AdministrasjonPolitikkKommunale planerLover og reglerKommuneEnheterFamilieenhetBarnehageSkoleHelseIndividBarn i VåganUng i VåganForesatt i VåganAnsatt

Kontakt

Hjelp til barn og familier
Mellom kl. 08.00 og 15.30
E-post
Telefon 75 42 03 80

 

Barneverntjenesten

Tlf. 754 20 380 på dagtid fra 08:00 til 15:30

Beredskapstelefonen Vågan barneverntjeneste

tlf 480 40 429 Utenom kontortid fra klokken 15:30 til 08:00

Legevakt

Tlf. 116117 mellom kl. 15.30 og 08.00

Alarmtelefon

Tlf. 116111

Nødnummer

110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse