Barn

Mange barn er opptatt av de samme tingene. Du er ikke alene om å lure på ting. Enten det er om deg, noen i familien din eller en venn.

I tillegg til foreldrene dine kan du snakke med lærer, treneren, skolehelsesykepleier, nabo eller noen andre du stoler på.

  • Du kan snakke om kropp og helse hos helsesykepleier eller lege
  • Hvis du lurer på noe om følelser kan du snakke med en voksen du stoler på 
  • Du kan også snakke med en venn eller en voksen om ensomhet, mobbing og å trives på skolen
  • Hvis noen slår eller gjør deg vondt på noen måte kan du ringe til barnevernet på telefon 754 20 380 etter 15:30 kan du ringe 480 40 429

Noen barn har det vanskelig hjemme. Da kan det være godt å vite at det går an å få hjelp. 

Kanskje du eller noen i familien din bruker rus, er syk eller mye lei seg. 

Kanskje du lurer på hva du kan gjøre på fritiden?

Her finner du informasjon om hva du kan gjøre på fritiden

AdministrasjonPolitikkKommunale planerLover og reglerKommuneEnheterFamilieenhetBarnehageSkoleHelseIndividBarn i VåganUng i VåganForesatt i VåganAnsatt

Kontakt

Hjelp til barn og familier
Mellom kl. 08.00 og 15.30
E-post
Telefon 75 42 03 80

 

Barneverntjenesten

Tlf. 754 20 380 på dagtid fra 08:00 til 15:30

Beredskapstelefonen Vågan barneverntjeneste

tlf 480 40 429 Utenom kontortid fra klokken 15:30 til 08:00

Legevakt

Tlf. 116117 mellom kl. 15.30 og 08.00

Alarmtelefon

Tlf. 116111

Nødnummer

110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse