Barn

Mange barn er opptatt av de samme tingene. Du er ikke alene om å lure på ting. Enten det er om deg, noen i familien din eller en venn.

I tillegg til foreldrene dine kan du snakke med lærer, treneren, skolehelsesykepleier, nabo eller noen andre du stoler på.

AdministrasjonPolitikkKommunale planerLover og reglerKommuneEnheterFamilieenhetBarnehageSkoleHelseIndividBarn i VåganUng i VåganForesatt i VåganAnsatt

Kontakt

Beredskapstelefonen Vågan barneverntjeneste
Mellom kl. 15.30 og 08.00
Mobil 480 40 429


Barneverntjenesten

Tlf. 75 42 03 80 på dagtid

Legevakt

Tlf. 116117 mellom kl. 15.30 og 08.00

Alarmtelefon

Tlf. 116111

Nødnummer

110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse