Handlingsveileder

Handlingsveilederen O K E I skal sikre at barn og unge i Vågan får enhetlig hjelp og systematisk oppfølging.

OppdageKartleggeEtablereIverksette

Du kan manøvrere i Okei gjennom å trykke på boksene.

 

Som ansatt er du pålagt å handle dersom du opplever en bekymring knyttet til et barn. Det kan hende du er bekymret for barnets livssituasjon, helse, familiesituasjon, trivsel på skolen eller annet som kan ha innvirkning på barnet.

Benytt deg av Okei handlingsveileder for å sikre at du gir rett hjelp til rett tid. (mer om Okei nedenfor bildene)

 
Handlingsveileder akutte henvendelser OppdagKartleggEtablerIverksett

 

Om Handlingsveilederen Okei:

I handlingsveilederen finner du som ansatt i kommunen støtte for beslutninger og hjelp til å bevege deg fra å oppdage vansker, kartlegge både det du ser, hjelp til å etablere rett hjelp og samarbeid til beste for barnet samt støtte til å iverksette ulike tiltak. 

Å samarbeide på tvers skal øke bevisstheten hos alle ansatte i Vågan kommune som arbeider med barn og unge. Barn og unge har av og til behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengre perioder i livet. For å identifisere de som trenger hjelp tidlig og gi de enhetlig og systematisk oppfølging har kommunen utarbeidet en handlingsveileder. Handlingsveilederen Okei skal bidra til dette viktige arbeidet, i Okei vil dere finne rutiner, prosedyrer og ulike gode verktøy til støtte i arbeidet med utsatte barn og unge.

Okei handlingsveileder viser fremgangsmåten for en ansatt som er bekymret for et barn eller en ungdom. Okei beskriver hvordan ansatte skal arbeide etter en bestemt struktur, og dette vil være felles for hele kommunen.

Slik bruker du Okei:

Når du som ansatt undrer deg over et barn eller en ungdom er det viktig å handle raskt i samarbeid med den det gjelder og foresatte. Om det viser seg at behovet involverer andre instanser, skal dette koordineres. 

Undring kan for eksempel handle om: 

  • Barnets fysiske helse
  • Det kan være bekymring knyttet til barnets eller foreldres/foresattes psykiske helse
  • Manglende trivsel på skole ,eller økt fravær
  • Manglende trivsel i barnehagen
  • Bekymring for vold eller overgrep
  • Barn kan ha foreldre eller foresatte som er alvorlig syk 
  • Ungdoms rusbruk, eller mistanke om rusbruk i hjemmet
  • Atferd som bekymrer

 

Våg å se - kommunal samhandlingsmodell

AdministrasjonPolitikkKommunale planerLover og reglerKommuneEnheterFamilieenhetBarnehageSkoleHelseIndividBarn i VåganUng i VåganForesatt i VåganAnsatt

Kontakt

Hjelp til barn og familier
Mellom kl. 08.00 og 15.30
E-post
Telefon 75 42 03 80

 

Barneverntjenesten

Tlf. 754 20 380 på dagtid fra 08:00 til 15:30

Beredskapstelefonen Vågan barneverntjeneste

tlf 480 40 429 Utenom kontortid fra klokken 15:30 til 08:00

Legevakt

Tlf. 116117 mellom kl. 15.30 og 08.00

Alarmtelefon

Tlf. 116111

Nødnummer

110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse