Hjelp til barn og familier

Det skal være trygt og godt  å vokse opp i Vågan kommune. Noen ganger kan det være vanskelig likevel. Modellen, Våg å se, nedenfor kan hjelpe deg til å få oversikt over hvor du finner hjelp hvis du trenger.

 Hvis det haster å få hjelp og det ikke kan vente, ta kontakt med barnevern, politi eller lege.  

 

Hvem er du som trenger hjelp?

Du kan enten klikke i boksene under for å finne hjelp som er tilpasset deg, eller du kan lese mer nedover på sida for å se den kommunale samhandlingsmodellen og handlingsveilederen. 

Barn i VåganUng i VåganForesatt i VåganAnsatt

Klikk på felt i figuren for informasjon om hjelp.

Våg å se - samhandlingsmodellen

Vågan kommune har utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe innbyggerne til å finne fram til det de trenger på en enkel måte. Kommunen har også utarbeidet en handlingsveileder for å sikre rett hjelp til rett tid. 

AdministrasjonPolitikkKommunale planerLover og reglerKommuneEnheterFamilieenhetBarnehageSkoleHelseIndividBarn i VåganUng i VåganForesatt i VåganAnsatt

Aktiver felt i figuren ved å trykke på tekstboksene

Å samarbeide på tvers skal øke bevisstheten hos alle ansatte i Vågan kommune som arbeider med barn og unge. Barn og unge har av og til behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengre perioder i livet. For å identifisere de som trenger hjelp tidlig og gi de enhetlig og systematisk oppfølging har kommunen utarbeidet en handlingsveileder. Handlingsveilederen Okei skal bidra til dette viktige arbeidet, i Okei vil dere finne rutiner, prosedyrer og ulike gode verktøy til støtte i arbeidet med utsatte barn og unge.

Okei handlingsveileder viser fremgangsmåten for en ansatt som er bekymret for et barn eller en ungdom. Okei beskriver hvordan ansatte skal arbeide etter en bestemt struktur, og dette vil være felles for hele kommunen.

Slik bruker de ansatte i Vågan Okei:

Når en ansatt undrer seg over et barn eller en ungdom er det viktig å handle raskt i samarbeid med den det gjelder og foresatte. Om det viser seg at behovet involverer andre instanser, skal dette koordineres. I Okei finner de ansatte veiledere for samtaler, oversikt over rutiner, verktøy og maler samt at de finner rutiner, tips og relevante lenker. 

Kontakt

Hjelp til barn og familier
Mellom kl. 08.00 og 15.30
E-post
Telefon 75 42 03 80

 

Barneverntjenesten

Tlf. 754 20 380 på dagtid fra 08:00 til 15:30

Beredskapstelefonen Vågan barneverntjeneste

tlf 480 40 429 Utenom kontortid fra klokken 15:30 til 08:00

Legevakt

Tlf. 116117 mellom kl. 15.30 og 08.00

Alarmtelefon

Tlf. 116111

Nødnummer

110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse