Helsesykepleier - Aust-Lofoten videregående skole

Kontortid: Se eget oppslag på skolen

Tlf:  75655070       
 
Du kan ta direkte kontakt - ” åpen dør”  - send epost
 

Hos helsesykepleier kan du få råd og veiledning når det gjelder:

 • Forhold til kjærester/kjærlighetssorg
 • Prevensjonsveiledning/Seksuelt overførbare sykdommer
 • Seksuell legning
 • Samtale før og etter abort
 • Ernæring / spiseproblematikk
 • Rusproblemer
 • Familiekonflikter
 • Vold / overgrepsproblematikk
 • Isolasjon/vantrivsel/depresjon
 • Stort fravær fra skolen
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Konflikter/ konflikter med venner
 • Mobbing
 • Selvmordsproblematikk
 • Sorg /tap av forhold.
 • Fysisk og/eller psykisk sykdom – egen eller i familen
 

Helsesykepleier kan

 • ta hemoglobin(blodprosent)
 • måle blodtrykket
 • ta urinstix (sukker, blod, etc.  i urinen)
 • ta graviditetstest
 • henvise til lege /andre instanser
 • skrive resept på p-piller

Helsesykepleier har

 • gratis kondomer
 • gratis uringlass

Helsesykepleier samarbeider - med ditt samtykke-  med

 • lærere / rådgiver
 • foresatte
 • lege
 • barnevern 
 • PPT
 • psykolog
 • osv
 
Helsesykepleier har taushetsplikt!
Tjenesten er gratis!
Besøk hos helsesykepleier gir ikke fravær !