Skolehelsetjenesten 1. - 10. trinn

Vaksinasjonsprogram for skolehelsetjenesten:

2.trinn (vårsemesteret)  DTP-IPV (difteri, stivkrampe, kikhoste, polio)
6.trinn (høstsemesteret) MMR (meslinger, kusma, røde hunder)
7.trinn (høstsemesteret) HPV (humant papilloma virus, beskytter mot ulike typer kreft)
10.trinn (høstsemesteret) DTP-IPV (difteri, stivkrampe, kikhoste, polio)