Helsesykepleiertjenesten

Telefon: 75 42 03 80
Telefax: 75 42 03 88

epost: helsestasjon@vagan.kommune.no

Postadresse: Vågan kommune, Familieenheten, 8305 Svolvær
Besøksadresse: Sivert Nilsens gate 26 , "Sentrumsbygget", 2. etg., Svolvær
Åpningstid:  mandag 1200-1500,  tirsdag-fredag 0900-1500
Telefontid:    mandag 1200-1400,  tirsdag-fredag 1000-1400

Ledende helsesykepleier: Runa Andersen
epost: runa.anneli.andersen@vagan.kommune.no
 

Helsesykepleiertjenestens formål er å fremme psykisk og fysisk helse, og forebygge medfødte og ervervede sykdommer og skader hos gravide, barn og ungdom.

Tjenesten skal bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge gjennom tiltak for å styrke foreldrerollen, fremme barns lærings- og utviklingsmiljø, og legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.  

En viktig del av helsesøstertjesten er arbeidet relatert til barn og barnas helse.

  • Helseundersøkelser og rådgiving med oppfølging og henvisning ved behov.
  • Opplysningsvirksomhet, foreldreveiledning og helsesamtaler individuelt og i gruppe.
  • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.
  • Bidrag i rehabilitering av barn med spesielle behov.
  • Informasjon og tilbud om vaksinasjon  i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet.

Tilbudet omfatter blant annet:

  • Helsestasjonstjeneste
  • Skolehelsetjeneste (grunnskole, videregående skole)
  • Helsestasjon for ungdom

Nyttige nettsteder:

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 75 42 03 80