Habilitering barn og unge

Habiliteringstjenesten arbeider for at barn og unge med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger skal få systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging.

Målgruppe:

  • Omfattende hjerneskade, motorisk eller sensorisk skade/sykdom og/eller alvorlignevromuskulær sykdom
  • Nedsatt funksjonsevne.
  • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (innenfor autismespekteret)
  • Sjeldne syndromer

VÅRE TJENESTER

HENVISNINGER


De som kan henvise til habiliteringstjenesten er:

  • Foreldre eller pårørende
  • Relevante kommunale instanser
  • 2. og 3. linjetjenesten