Ny portal for oppvekst

I februar 2020 tok Vågan kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem.
Dette innebærer at dersom du som foresatt skal søke om barnehageplass/overflytting, så skal dette gjøres på «Barnehageportalen» 
 

Videre vil all aktivitet rundt plasseringer i barnehage, dvs. søknad om endret type plass, samt oppsigelse av plass, foregår elektronisk i «Barnehageportalen».

I «Barnehageportalen» vil du også ha tilgang til «Min side». Her skal du kontrollere, ev endre adresse, mobilnummer, e-postadresse, m.m.

Du må logge inn for å si opp plassen, søke om endret type plass, eller for å gjøre endringer på opplysninger om barnet eller deg. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass). For mer informasjon om ID-porten, se her

Eventuelle spørsmål kan rettes til Servicetorget Vågan kommune.