Villaveien i Svolvær - godt belyst før vinteren setter inn

Klikk for stort bildeGodt opplyst Svein Christiansen Første byggetrinn ble utført i 2019, og andre byggetrinn i 2020. Anlegget fikk fullført gatelysene nå i mørkeste tiden før jul.

Helt siden Meyerbakken ned til Strømbrua stod ferdig i 2011 har det vært anmodet om å forlenge gang/sykkelsti opp til Sommartjønna/Knutvika. 

Allerede våren 2014 søker kommunen NFTU (Nordland Fylkes Trafikksikkerhets Utvalg) om planmidler og mottar kr 200.000 i tilskudd til planarbeidet. Reguleringsplan for Villaveiens nye gang/sykkelsti (planlagt som nærføring) ble vedtatt i 2015. 

Etter flere runder med søknader som ble avslått både i 2016 og 2017, ble "spaden satt i jorda" i 2018 uten fylkestilskudd på byggetrinn I. De siste ca 500 m til Sommertjønna som byggetrinn II oppnådde vi ordinært tilskudd.

Første byggetrinn ble utført i fjor, men asfalt kom ikke på plass før i vår 2020. Stor trafikk om morran, med skoleelever og biltrafikk.

Klikk for stort bildeFra første byggetrinn Svein Christiansen Svingen mellom Larsenbakken (Villaveien) og Strandveien ble regulert ganske krapp, slik at bilene må holde fartsgrensen her, noe som skaper en ekstra trygghet i kryssområdet.

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeGatelys i byggetrinn II Svein Christiansen Første uka i desember ankom de nye LED lys armaturene, og nå er det godt med lys også i denne delen av Villaveien, helt ned til Sommartjønna. Denne siste del av veien fra krysset med Gunnar Bergs vei sluttføres til våren 2021.

 

 

 

Klikk for stort bildeVillaveien trinn II Svein Christiansen  

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeLangs Strandveien Svein Christiansen