Varsel om stor snøskredfare (faregrad 4) for torsdag 10. januar 2019

Vågan kommune har tirsdag kveld 8.jaunuar mottatt melding fra Fylkesmannen om kommende stor snøskredfare.

SCh

Til alle kommuner og fylkesberedskapsrådet

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for torsdag 10. januar 2019. Varselet gjelder for hele Nordland.

Vi ber kommunen følge med på utviklingen i værsituasjonen, samt oppdateringer som legges ut på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/. Vi ber også kommunen iverksette de beredskapstiltak som ansees nødvendige. 

Ved alvorlige skredhendelser eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231. Fylkesmannen kan kontaktes på telefon 950 76 842, Karsten Steinvik eller fmnoberedskap@fylkesmannen.no 

I henhold til gjeldende varslingsrutiner varsler Fylkesmannen alle berørte kommuner og Fylkesberedskapsrådet i Nordland. Varslene utstedes regionvis og mer info finner dere her:

Region Lofoten og Vesterålen
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lofoten og Vesterålen

Region Ofoten
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Ofoten

Region Salten
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Salten

Region Svartisen
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen

Region Helgeland
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Helgeland

Se oversikt over alle varslene på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND