Varsel om stor snøskredfare (faregrad 4) for søndag 27. januar 2019

Fylkesmannen har fått varsel fra NVE, som han videresender til kommunene i Lofoten og Vesterålen, samt fylkesberedskaps-rådet. SCh.

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for søndag 27. januar 2019. Varselet gjelder for hele Lofoten og Vesterålen.

Vi ber kommunen følge med på utviklingen i værsituasjonen, samt oppdateringer som legges ut på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/. Vi ber også kommunen iverksette de beredskapstiltak som ansees nødvendige.

Ved alvorlige skredhendelser eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231. Fylkesmannen kan kontaktes på telefon 950 76 842, Karsten Steinvik eller fmnoberedskap@fylkesmannen.no

I henhold til gjeldende varslingsrutiner varsler Fylkesmannen alle berørte kommuner og Fylkesberedskapsrådet i Nordland.HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND