Varsel om sterke vindkast i Nordland - faregrad oransje

Vågan kommune har i dag mottatt melding fra Fylkesmannen om at det torsdag kveld og først på fredag ventes vestlig full storm utsatte steder. SCh.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om sterk vind gjeldende for hele Nordland, farevarsel nivå oransje.

Torsdag kveld og først på fredag ventes vestlig full storm utsatte steder med svært sterke vindkast, lokalt 35-40 m/s

Anbefaling: Fest alle løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder.

Konsekvenser: Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport.

Tidslinje

  1. torsdag 10. januar 2019 kl 19 - Vinden øker
  2. fredag 11. januar 2019 kl 13 - Vinden avtar

Fylkesmannen har tidligere kun viderevarslet kommuner og fylkesberedskapsråd ved navngitte ekstremvær. Grunnet omlegging av varslingsrutiner hos meteorologisk institutt vil fylkesmannen nå viderevarsle ved oransje og rødt nivå.

Fylkesmannen ber kommunene og beredskapsaktører om å følge med på situasjonen. Vi viser for øvrig også til tidligere utsendt snøskredvarsel på rødt nivå gjeldende for hele Nordland i dag og i morgen.

Eventuelle spørsmål til fylkesmannen rettes til seniorrådgiver Asgeir Jordbru, fmnoberedskap@fylkesmannen.no, tlf, 934 26 200.



HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND