Vannlekkasje – Nybyveien

Natt til tirsdag 27.02.18 ble det oppdaget vannlekkasje i Nybyveien i Svolvær. Lekkasjesøking i natt har påvist lekkasjestedet. Beboere i området er allerede varslet ved UMS (befolkningsvarsling).
Vannlekasjen er reparert.
Torsdag kveld ca kl 2100 har arbeidslaget kommet gjennom betydelig lag med tele i ledningstraceen. Man har kommet temmelig dypt, trolig på samme dybde som vann-ledningen, uten at ledningen riktig enda er lokalisert, men vi er svært nær. Dersom vi nå finner et brudd som lar seg utbedre uten behov for ytterligere graving til sidene for å komme til, er det gode sjanser for at ledningen kan bli utbedret i løpet av kvelden. I motsatt fall må ytterligere tining gjennomføres før gravingen kan fortsette fredag.
Onsdag 28 februar ble topplaget inklusiv det tykke asfaltlaget langs traceen hvor lekkasjen er påvist, gravd av. Det gjør at tine-prosessen fra nå av går hurtigere. Fortsatt er det et tykt lag med tele over ledningen, men dersom dette laget i løpet av morgendagen er tint helt opp vil vi ha mulighet for å få gravd oss ned til den skadde ledningen, og få utbedret lekkasjen ut mot ettermiddag/kveld i morgen torsdag.
Dette arbeidet kan først ta til et stykke ut på dagen (pga telen som fortsatt er i bakken). Er det fortsatt tele igjen i bakken vil tiningen måtte holde frem til fredag.
Nybyveien fra menighetshuset Salem til Svolvær omsorgssenter har mistet vannet, dette inkluderer Nygårdsveien og Marinehaugen.
Tining av vei er igangsatt og vi regner med å begynne å grave onsdags morgen.
Det vil bli satt ut to tanker med sanitærvann, dette vannet er ikke renset og skal derfor ikke brukes til drikkevann. Den ene tanken settes ut på bakketoppen ved Marinehaugen, vis a vis Marinehaugen 16 B. Den andre tanken settes nede ved "Nygård boligen" i Nybyveien 38. Begge tankene søkes utsatt før kl 1300 i dag tirsdag 27 februar.
Drikkevann kan hentes ved kommunens verksted i Osan, hvor det er en utvendig selvdrenerende tappekran på byggets utside, fasaden som vender mot brannstasjonen.
Oppdateringer om situasjonen så snart nye opplysninger er kommet til, vil komme løpende på Hjemmesiden til kommunen.
Det må kunne påregnes at utbedring av lekkasjen vil kunne pågå helt frem mot torsdag/fredag denne uka.