VALG - Manntallet er nå lagt ut til ettersyn i Servicetorget