Vaksinasjon mot koronavirus

Klikk for stort bildeVåren 2021 vil vaksinen mot Covid 19 bli tilbudt til befolkningen i Norge. I starten vil det være få doser som kommer til kommunen, og det er satt en streng prioritering av hvilke grupper som kan få først.  

Vi har nå fått på plass et digitalt skjema for registrering av ønske om Covid 19 vaksinering. Alle kan registrere seg, og du må krysse av for hvilken kategori du tilhører. Du kan også registrere for andre. Kommunen vil tilby folk time etter hvert som vi får beskjed om antall doser vi får og tidspunkt for disse. Du vil da få to tidspunkt for oppmøte fordi du skal ha dose en og to med et bestemt tidsrom mellom. Det vil IKKE være drop-in.

Tidspunkt for oppmøte får du på SMS.

 Trykk her for registrering av ønske om Covid-19 vaksinering
 

Oppmøtested er Kongsstien 3 i Kabelvåg.

Gruppene som blir prioritert er pr 19.desember følgende:

1. Personer innlagt i sykehjem og bemannede omsorgsboliger

2. Personer over 65

3. Personer 18 - 65 med følgende tilstander

 • Organtransplantasjon*
 •  Immunsvikt*
 •  Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 •  Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 •  Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon*
 •  Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 •  Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 •  Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 •  Diabetes
 •  Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 •  Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 •  Demens
 •  Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 •  Hjerneslag

4. Helsepersonell med direkte kontakt med Covid 19 syke.

5. Andre