Vågan kommunes Pandemifond

Vågan kommune har etablert en lokal tiltakspakke som kan omsøkes av aktører med adresse Vågan kommune. Pakken har fått navnet Kommunens Pandemifond og skal bistå de som er negativt påvirket av den situasjonen som har oppstått som følge av covid-19 (korona viruset).

Det er avsatt kr 5.000.000,- til tilskudd og kr 10.000.000,- til lån. Vedtektene for kommunens pandemifond legger retningslinjer for hvem som kan søke og hva som kan støttes og fordeling av lån/tilskudd.

Det kan gis rene tilskudd begrenset opp til kr 20.000,-.
For søknadsbeløp over kr 20.000,- skal 80% av det overskytende beløp være lån.

Eksempel:
Om det innvilges kr 20.000,- gis hele beløpet som tilskudd.
Om det innvilges kr 30.000,- gis kr 22.000,- i tilskudd og kr 8000 i lån.
Om det innvilges kr 60.000,- gis kr 28.000,- i tilskudd og kr 32.000,- i lån.
Om det innvilges kr 100.000,- gis kr 44.000,- i tilskudd og kr 64.000,- i lån.
Osv

Støtte søkes for samme periode som omsøkt for statens tiltakspakke.

.Les nøye igjennom fondets vedtekter før du søker - Vedtektene (PDF, 90 kB)

Krav om regnskap
Det fremmes krav om regnskap. Regnskapet må ikke være revisorgodkjente men må komme fra autorisert regnskapsfører evt. at en regnskapsfører har gitt en uttalelse.

Om det av ulilke grunner ikke kan fremlegges regnskap, så må de utgifter som omsøkes dekket attesteres av regnskapsfører eller dokumenteres med vedlegg. Det må helt klart fremgå hvilke utgifter som omsøkes og disse må klart kunne knyttes til foretaket.

Fondets formål
«Vågan kommunes pandemifond skal bidra til å støtte bedrifter, næringsdrivende, frivillighet, idrett og kulturliv med adresse i Vågan kommune, slik at vi hindrer bortfall av arbeidsplasser og viktige funksjoner i kommunen som følge av situasjonen vi har havnet i med Covid-19 – «koronaviruset»..

Her finner du søknadsskjema (link til søknad). Alle felt må fylles ut. Søknader behandles fortløpende.