Vågan kommune tar i bruk tjenesten MinSide

MinSide gjør det enklere for deg å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. 

MinSide

Er et resultat av en nasjonal satsing på digitalisering og bedre innbyggerdialog med det offentlige og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene, stat og KS. MinSide er en fellesløsning som det er opp til hver kommune å ta i bruk og per november-19 er det 71 kommuner som benytter seg av løsningen.

MinSide er under stadig utvikling og målet er at alle offentlige tjenester som er relevante for deg skal finnes her.

Innlogging skjer via ID-porten (Bank ID, MINID etc.) som er en sikker felles påloggingsløsning fra det statlige DIFI. Det DU kan se når du logger deg inn, er kun informasjon som er knyttet til deg. Ingen andre har tilgang til dine data.

Tilgang til Kommunale tjenester

I første omgang får du tilgang til digital post fra kommunen samt eiendomsinformasjon, men flere tjenester er under utvikling og fakturainformasjon fra kommunen er nært forestående.
 

Tilgang til statlige tjenesteportaler

Via «Min side» er det enkelt å gå videre til de statlige tjenesteportalene uten å måtte logge seg inn på nytt. Blant annet finner du Husbanken (Bostøtte), AltInn, Ditt NAV, Skatteetaten med flere. Med en ekstra pålogging kan du gå videre til Helsenorge, samt de digitale postkassene Digipost og Eboks.
 
MinSide vil du finne under POPULÆRT på hjemmesiden til kommunen fra fredag 15.11.19