Utsiktspunkt ved Marithaugen fullført pr nov 2020

Klikk for stort bildeNesten ferdig sikret Svein Christiansen  I 2018 tok Teknisk drift kontakt med kulturminne-avdelingen i fylkeskommunen, fordi det var behov for å utføre sikringsarbeider forholdsvis raskt. Dette idet bekymrings-meldinger fra naboer tilsa at utsiktspunktet måtte sikres, noe vi ved selvsyn kunne konstatere ved påfølgende befaring. Etter avklaringer fra overordnede myndigheter og kommunale bevilgninger, fremstår nå utsiktsplassen i dag klart til bruk for de som ønsker å nyte den gode utsikten, uten å risikere fare ved oppholdet.

God utsikt - Klikk for stort bildeVakker beliggenhetOver lengre tid har det vært gitt uttrykk for at dette utsiktspunktet måtte sikres. Både skoler og barnehager nytter dette området til utflukter, og mange av innbyggerne tar gjerne turen hit.

Til forskjell fra tyske bunkersanlegg og andre innretninger var denne konstruksjonen svært dårlig utført. Mange steder var det jo nazistene selv som gjorde sitt beste for å skjule alle spor av deres krigsforbrytelser, i dette tilfellet er det tidens tann som var i ferd med å utslette konstruksjonen.

Dette utsiktspunktet har vært i bruk av stedets innbyggere siden krigen, og som utkikkspunkt for våre brukere var det jo verdt å ta vare på.

Kommunen har ikke utarbeidet en kulturminneplan som sier noe om hvordan man ønsker å forholde seg slike konstruksjoner i fremtiden, og det er heller ingen lov som pålegger vedlikehold av konstruksjoner som dette.

Det ble så bevilget midler til å sørge for at konstruksjonen ble sikret for å unngå at skader kunne oppstå.

Man maktet å restaurere utsiktspunktet på en slik måte at det igjen kan nyttes som utsiktspunkt, og slik at det ikke fremstår som farlig for de som oppholder seg i området.

I tillegg er arbeidet gjort på en slik måte, at om noen lag eller foreninger ønsker å lage et prosjekt som lar seg finansiere for å sette utsiktspunktet tilbake slik det en gang har vært, så lar dette seg også gjøre.