Trygge opplevelser

Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske naturbaserte opplevelsesbedrifter (oppdatert 14.05.2020)

MÅLSETTING OG BÆRENDE PRINSIPPER

Bransjenormen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer
  • Syke personer skal være i isolasjon/ karantene
Tiltakene er basert på en risikovurdering av vanlige aktiviteter innenfor næringen. Vi presiserer at hver enkelt virksomhet likevel må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige, utfra størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn.