Trafikksikkerhetsmidler garanterer fullføring av Villaveien i Svolvær (SCh)

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) vedtok i møte 25 september å fullfinansiere resten av Villaveien i Svolvær på 2020-budsjettet.

Trinn I av veien som omfatter ca 280 m nærmer seg sluttføring innen årets utgang.

Klikk for stort bilde  

2 av de 6 omsøkte prosjektene i Vågan hvor det er søkt om fylkes trafikksikkerhets-midler ble innvilget onsdag 25 september. Samlet pott var på kr 14,5 mill, og det var innkommet søknader til en kostnad av kr 34,1 mill.

De to prosjektene i Vågan som ble godkjent utgjorde noe over kr 3 mill. Sluttføring av gang/sykkelsti langs Villaveien i Svolvær opp til Sommartjønna var det største prosjektet. I tillegg fikk kommunen penger til utarbeidelse av byggeplan for gang/sykkelforbindelse via Vesterskaret opp til den nye ungdomsskolen i Kabelvåg.

Tilskuddene det er gitt tilsagn til utgjør 80 % av kostnadene, og kommunens egenandel dekke resterende beløp.

https://www.nfk.no/aktuelt/14-5-millioner-til-okt-trafikksikkerhet-i-fylket.1023075.aspx

 

Med denne bevilgningen er det største gang/sykkelstiprosjektet i Svolvær sikret sin gjennomføring. Etter at dette prosjektet er realisert vil myke trafikanter kunne komme seg trygt helt fra E10 nede i Marinepollen og opp til Sommartjønna og marka med alle de idrettsanleggene som finnes der, samt leirskole mm.

Klikk for stort bilde

Det er store dimensjoner på de grøftene som graves i Larsenbakken, og det er mye infrastruktur som skal legges ned før igjenfylling. I tillegg er det betydelige mengder med fjell som skal bort, både over og under bakkenivå.

Klikk for stort bilde    

 Klikk for stort bilde

Lofotkraft nytter anledningen til å legge ny trace med ekstra trekkerør for å sikre strømforsyning til de ovenforliggende områdene (ekstra strømforsyning gjennom Strømbrua).

 Klikk for stort bilde