Trafikksikkerhetsarbeid, Kunngjøring holdningsskapende midler høst 2019 (SCh)

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2019 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2019 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak om høsten er refleks. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland. En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag merket med «Søknad til NFTU om holdningsskapende midler 2019» sendes til:

Firmapost-nord@vegvesen.no

Eller til

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø

 Søknadsfrist er 1.oktober, og midlene må benyttes i løpet av 2019. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no.

 

 

Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak?

Dette skrivet inneholder informasjon om hvordan man kan få støtte til holdningsskapende tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Mulighetene er mange, og skrivet er kun ment som forslag til videre inspirasjon.

Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper.

Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.

Forslag til gode tiltak:

- Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke)

• Sykkelverksted

• Sykkeltur eller -løp for skole eller for familier i kommunen

• Synlig syklist aksjon

• Konkurranse om beste sykkelskole i kommune

- Refleksopplæring:

• Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks

• Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?

- Valgfag Trafikk

- Sikring av barn i bil

• Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)

- Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)

- Aksjon Skolevei trafikksikkerhet til/fra skole

- Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi

- Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)