Trafikksikkerhet; Kunngøring holdnings-skapende midler høst 2020 (SCh)

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Midlene tildeles til bruk andre halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

NFTU anbefaler alle å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, og for å finne elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 1.oktober 2020.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silfis@nkf.no.

NFTU oppfordrer kommunene til å legge ut informasjonen som er vedlagt på egen nettside og sosiale medier.

På vegne av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)