Trafikkofrenes dag 2020 (SCh)

Vågan kommune sammen med Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) og Trygg Trafikk ønsker å sette fokus på Trafikkofrenes dag 22 januar.

Vågan kommune oppdaterer sin plan for trafikksikkerhet årlig. Kommunestyret i Vågan vedtok i 1998 for første gang at en slik plan skulle utarbeides også i vår kommune.

I Nordland har 16 personer mistet livet, og omlag 35 er blitt hardt skadet i trafikkulykker i 2019. I tillegg er det et stort antall mennesker som er blitt lettere skadet, men som lever med senskader i lang tid etter ulykken.

Tallene for 2019 er ikke endelige enda, men vedlagt fil viser at det har vært mange trafikkulykker med personskade i alle kommune i Nordland de siste fem årene (2014-2018). Når en alvorlig ulykke rammer, har det stor innvirkning på både familie, venner og lokalsamfunn. Trafikkofrenes dag er en dag der vi viser omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) og Trygg Trafikk håper din kommune ønsker å markere denne viktige dagen sammen med oss.

 

 

Kommune

Antall ulykker

Antall drepte / skadde

Antall drepte

Antall hardt skadde

Antall lettere skadde

Alstahaug

15

16

1

4

11

Andøy

9

13

0

0

13

Ballangen

8

9

0

0

9

Beiarn

1

1

0

0

1

Bindal

6

6

1

0

5

Bodø

147

178

4

11

163

Brønnøy

29

35

2

11

22

6

9

0

0

9

Dønna

3

4

0

0

4

Evenes

12

13

0

1

12

Fauske

37

49

1

4

44

Flakstad

15

15

1

7

7

Gildeskål

11

15

0

4

11

Grane

33

38

2

5

31

Hadsel

23

36

1

6

29

Hamarøy

21

34

0

0

34

Hattfjelldal

8

11

0

1

10

Hemnes

22

25

0

4

21

Herøy

1

1

1

0

0

Leirfjord

11

12

0

3

9

Lurøy

8

9

0

3

6

Lødingen

7

10

0

1

9

Meløy

19

23

0

4

19

Moskenes

5

5

0

0

5

Narvik

74

110

2

8

100

Nesna

5

7

0

1

6

Rana

102

139

10

17

112

Rødøy

1

2

0

0

2

Røst

1

1

0

0

1

Saltdal

21

31

3

9

19

Sortland

41

56

2

7

47

Steigen

10

17

0

2

15

Sømna

10

11

0

2

9

Sørfold

11

14

1

2

11

Tjeldsund

6

7

0

4

3

Træna

2

2

0

0

2

Tysfjord

11

20

0

4

16

Vefsn

62

77

2

6

69

Vega

0

0

0

0

0

Vestvågøy

40

49

2

2

45

Vevelstad

0

0

0

0

0

Værøy

0

0

0

0

0

Vågan

50

62

4

8

50

Øksnes

15

26

1

7

18

Sum

919