Svolvær svømmehall stenges fra 10. juni på grunn av vedlikehold.

Vedlikeholdet vil pågå gjennom hele sommeren.

Vi håper på åpning igjen i måneskiftet august/september. Dette vil bli annonsert. 

 

Kultur og idrett
Trude Paulsen