Stenging av Henningsværbruene 18 og 19 august 2020 (SCh)

Det skal gjøres en liten jobb på de to bruene nærmest Henningsvær denne uka.

Arbeidet som skal foregå er inspeksjon av bruene ved bruk av underbrulift, på oppdrag av Aas Jakobsen AS.

Planen er å få tatt den ene brua på tirsdag ettermiddag/kveld (18.08.), alternativt vil evt. begge bruene bli tatt onsdag 19.08.

Planen er at bruene stenges max. 1 time av gangen, det vil heller ikke bli arbeid i rushtida.