Spillemidler, kulturmidler, kulturpris og frivilligpris 2019

Bestemmelser og frister

 1. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  Søknadsfrist 15. oktober 2019.
  Bestemmelser og søknadsskjema: www.anleggsregisteret.no
 2. Kulturmidler – Tilskudd lag og foreninger
  Kulturavdeling inviterer lag og foreninger/andre til å søke tilskudd for 2019.
  Du finner kriteriene og elektronisk søknadsskjema på www.vagan.kommune.no.
  Søknadsfrist 15. oktober 2019.
 3. Kulturpris og frivilligpris 2019
   

Hvem bør få kulturprisen 2019?

Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon for kulturarbeidere
i Vågan kommune, og skal være en påskjønnelse og en oppmuntring for innsats
til å berike kulturlivet i kommunen, se kriteriene på www.vagan.kommune.no.
 

Hvem bør få frivilligprisen 2019?

Frivilligprisen i Vågan skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine ideer, innsats og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
Se kriteriene på vår hjemmeside www.vagan.kommune.no.
 
Merk forslaget med hvilken pris du foreslår kandidat til, og send inn begrunnet forslag til
postmottak@vagan.kommune.no.
 
Frist for innsending: 31. oktober 2019.