Samlingsbasert fagbrevkurs for praksiskandidater

Eksamensforberedende fagbrev- og skrivetreningskurs.

Hvorfor skal du delta på kurset?

Ved å delta på eksamensforberedende skrivekurs hos oss, vil du bli i stand til å gjennomføre teoretisk eksamen 3102 som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven. 

Du kan lese mer om eksamen for praksiskandidater på nettsiden til nfk.no https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/praksiskandidat/

FRIST FOR OPPMELDING TIL EKSAMEN HØST 2020 ER 15.SEPTEMBER 2020.

Oppfølging av skrivekurset:

  • 6 samlinger på kvelds- og helge tid.
  • Individuell oppfølging.
  • Skrivedag med eksamenstrening
  • Pris kr 8 500,-

Bøker bestilles og betales av den enkelte deltaker. Vi gir veiledning om hva slags bøker du bør lese og ha med på eksamen.

Oppstart og veien videre etter kurset:
Vi tar sikte på at kurset begynner ila september mnd. Du vil få nærmere informasjon om dato. Det er avhengig av hvor mange som melder seg på kurset.

Teoretisk eksamen gjennomføres i slutten av nov 2020.

Når du har bestått eksamen i 3102 for praksiskandidater, må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring i faget før oppmelding til fagprøven. Bestått praksiskandidatprøve 3102 og fagprøve fører frem til fagbrev.

Lurer du på noe, ta kontakt snarest.

Sten Roger Sandnes.                                    
Daglig leder
Flerfaglig opplæringskontor I Lofoten
Mobil: 90726641
E-Post: srs@foklo.no