Samhandlingsleder

Kommunene i Lofoten, Vesterålen, Salten (totalt 22 kommuner) og Nordlandssykehuset HF, har formalisert et samarbeid gjennom Helsefellesskap. Samarbeidet bygger på avtaler og interessefellesskap mellom kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette skal bidra til at innbyggerne får godt koordinerte og likeverdige helse- og velferdstjenester, blant annet basert på intensjonene i avtalen.

   

Følg denne linken til stillingsannonsen og for å søke på stillingen.