Pressemelding - Vågan kommune har ansatt ny kommunalsjef samfunn

Torbjørn Ollestad vil tiltre stillingen som kommunalsjef samfunn 7. august 2017.

Klikk for stort bilde

Vågan kommune ønsker i sterkere grad å stimulere lokal og regional nærings- og samfunnsutvikling, samt styrke kommunens arbeid med strategi og innovasjon på bred basis. Kommunalsjefen er tillagt et sektoransvar som omfatter blant annet plan- og byggesak, næring og teknisk sektor og skal lede og utvikle organisasjonen og bidra til tverrfaglig samarbeid.

Torbjørn Ollestad vil tiltre stillingen som kommunalsjef samfunn 7. august 2017.

Ollestad har mastergrad i ledelse, barnevernspedagogutdanning, grunnfag i psykologi og religionsvitenskap mellomfag. Han kommer fra stillingen som leder av barnevernet, og har her jobbet mye med samhandlingen mellom barnevern og andre faggrupper som arbeider med familier, barn og unge. Familieenheten har her vært en viktig ramme for samhandling/tverrfaglig arbeid). Forut for dette jobbet han ca. 5 år som saksbehandler i samme tjeneste, og har dermed ca. 11 års arbeidserfaring fra Vågan kommune. I tillegg har han hentet mye erfaring fra hvordan politikk og administrasjonen, både på strategisk og operasjonelt nivå, spiller sammen for å finne gode løsninger for kommunens innbyggere i tiden som medlem av kommunestyret og næring, plan og utvikling.

 «Jeg er både ydmyk og glad for å få denne muligheten til å delta i kommunens strategiske ledelse og de konkrete fagområdene som er tillagt kommunalsjef samfunn, samtidig som det er vemodig å forlate en veldig fin gjeng med kollegaer ved Familieenheten og barnevernet spesielt. Barnevernet har satt seg langsiktige mål og arbeidet i tråd med disse over tid, og har fått til veldig mye bra i de årene vi har arbeidet sammen. Jeg ønsker dem all mulig lykke til videre.»

Vågan kommune er trygg på at Ollestad vil være med å bidra aktivt i å bygge samarbeid og relasjoner med lokalsamfunn og næringsliv, lede og utvikle sektoren videre samt å være en pådriver i arbeidet med samfunnsplaner.

 

                                                                  ******

 

Svolvær den 13.06.2017

 

Tommy Stensvik       

Rådmann