Pårørendeskolen i Vågan kommune

Kurs for pårørende til personer med demens høsten 2022

     

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Kurset holdes over 6 samlinger fra kl. 17:30 til 20:00 på følgende datoer:
28. september, 05. oktober (Ingen kurs i uke 41 – høstferie), 19. oktober, 26. oktober, 02. november og 09. november.

Kurset er gratis, enkel servering.

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt

Demenskoordinator John Håvard Nilsen    
Telefon: 91119318 / 75420229
E-post: johnhavard.nilsen@vagan.kommune.no

Fagsykepleier demens Carina Hansen
Telefon 46185720 / 75420316
E-post: carina.hansen@vagan.kommune.no 

Påmeldingsfrist: 23.september 2022

Arrangør: Demensteamet i Vågan kommune 

Program

Sted: Havly, Avisgata 10, 8300 Svolvær
Alle samlinger fra kl. 1730 - 2000
 1. samling: Onsdag 28.september HAVLY
  Demenssykdommene – sykdomslære
  Foreleser(e): Demenskoordinator og fagsykepleier
 2. samling: Onsdag 05.oktober HAVLY
  Kommunikasjon og personsentrert omsorg
  Forelesere(e): Psykiater John William Danenbarger v/ Hippocaumpus Nord. 
 3. samling: Onsdag 19.oktober HAVLY
  Pårørendes opplevelse og sorg, og egenomsorg i et demensforløp
  Forelesere(e): Sokneprest Peter Wilhelmson
 4. samling: Onsdag 26.oktober HAVLY
  En verdig død, hva skjer i sluttfasen av livet!
  Foreleser(e): Sykehjemslege Line Moe Stensvold 
 5. samling: Onsdag 02.november HAVLY
  Tilbud i kommunen.
  Forelesere(e): Ansatte ved Havlyparken dagaktivitetssenter, Koordinerende enhet Vågan kommune. Hjelpemidler og tilrettelegging – Demenskoordinator og Fagsykepleier
 6. samling: Onsdag 09.november HAVLY
  Pasient og pårørendes rettigheter v/Pasient og brukerombudet I Nordland. 
  Veien videre v/ Demenskoordinator og Fagsykepleier.
  Fremtidsfullmakt og Vergemål.

Med forbehold om endringer. Etter enkelte av forelesningene er det samtaler i mindre grupper. Enkel servering.

Vel møtt!