Oppdatert informasjon til lag/foreninger, krisepakke 2 fra regjeringen - Korona

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Les mer om innholdet i krisepakken og andre støtteordninger her