Opparbeiding av Villaveiens 2.byggetrinn går inn i en sluttfase høsten 2020

Det andre byggetrinn i Villaveien nærmer seg høsten med stormskritt. Nå er straks hele strekningen i Villaveien opp til Einar Bergs vei ferdig opparbeidet, og en større del av trafikken vil da kunne gå som normalt igjen.

Klikk for stort bildeGod skilting må til. Svein Christiansen  

I løpet av sommeren er det jobbet jevnt og trutt på anlegget, og gamle hovedledninger i grunnen er skiftet ut med nye vann og avløpsrør, i tillegg er nye overvannsrørsystem etablert. Gang- og sykkelsti fra krysset nede ved Strømbrua og helt opp til Røde Kors huset bygges også, for å skille gårende og kjørende trafikanter.

Klikk for stort bildeStore maskiner må til Svein Christianen  Forholdsvis store gravemaskiner kreves til dette anleggsarbeidet hvor betydelige masser skal opp  og flyttes på.

 

 

Klikk for stort bildeGamle vannrør fra 1906 skiftes ut. Svein Christiansen Gamle rør fra vannverkets første år i Svolvær skiftes ut. Disse rørene har ligget siden 1906 og er således over 100 år - på tide at de skiftes ut.

 

 

Klikk for stort bildeFlere 100 - åringer Svein Christiansen Disse rørene ruster over tid og har en tendens til å gro igjen pga rustknoller, mangan og biofilm.

Klikk for stort bildeRustknoller i gamle rør Svein Christiansen  Mattilsynet pålegger kommunene å skifte ut gamle rør før det ruster hull, fordi sprekker og hull gir undertrykk i rørene slik at forurenset vann kan trenge inn. Regelmessige kontroller og vannprøver vil fort avsløre dersom noe slikt skjer, men utskifting av gamle rør før lekkasjer oppstår er både riktig økonomisk og selvsagt også forebyggende.

 

 

Klikk for stort bildeRustknoll Svein Christiansen  Tilsvarende problemer oppstår i alle kommuner i landet som har slike gamle rør. Rene A Dupont i Godt Vann Drammensregionen mener gjengroing av vannrørene ikke er farlig for innbyggerne:

– Når det gror igjen og blir helt tett, er det rustknoller som gjør det, forteller han.

I tillegg består gjengroingen av mangan og biofilm.

– Det er noen få millimeter med biofilm, og mangan er et mineral som alle har bruk for og som er helt uskadelig, men det farger vannet og kan farge klær i vask, forteller han.

– Rust er jern, som kroppen trenger. Det er heller sunt enn usunt, legger han til.

Han forsikrer at det blir tatt prøver av vannet med jevne mellomrom, for sikre at det ikke er farlige bakterier i vannet.

Klikk for stort bildeJoachim beskuer det nye anlegget Svein Christiansen  Bildet over; Det nye anlegget er omfattende, Joachim Angelsen beskuer anlegget.