Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt ut til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §44 nr 7 og §45 nr. 3

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden 02.12 til 16.12 og eventuelle merknader kan oversendes til

Vågan kommune
Postboks 802
8305 Svolvær

postmottak@vagan.kommune.no

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan den 16.12.2019

Rådmannen

Se tallene her