Ny vann- og avløpsforskrift med tilhørende gebyrregulativ

Fra 1. januar 2019 vil ny vann- og avløpsforskrift med tilhørende gebyrregulativ gjelde for vann og avløp i Vågan kommune.

Her er en oppsummering av hovedendringene:

• Det innføres en fast del (abonnementsgebyr) som beregnes for alle eiendommer som er koblet til kommunalt nett, og en variabel del (forbruksledd). Forbruksleddet beregnes ut fra bygningens bruksareal (BRA) eller etter målt forbruk med vannmåler.

• Vågan kommune har hatt en gjennomgang og korrigering av grunnlagsdata som ligger til grunn for VA-gebyrene. Grunnlagsdata vil fra 1. januar 2019 bli samkjørt med matrikkeldatabasen som også er grunnlaget for eiendomsskatten.

• Ved dagens ordning vil en husstand som har installert vannmåler minimum betale for 200 m3 (kubikkmeter) uavhengig om forbruket er lavere enn dette. Forbruket over dette betaler man en pris pr. m3.
Fra 1. januar går Vågan kommune bort i fra dette og man vil bli fakturert for faktisk forbruk uavhengig av hvor lavt forbruket er.

• Ved dagens ordning vil en bolig som har stipulert sin bolig ut i fra størrelse ha en faktor på 2,0. Denne vil bli redusert til 1,2 fra 1.januar.

• Kostnaden for tilknytningsgebyret for vann og avløp vil bli reduseres til et fast beløp på kr 3.000 for vann og kr 3.000 for avløp. I dagens ordning faktureres man for størrelsen på boligen (138 kr pr. m2 for vann og 93 kr pr. m2 for avløp).

 

Eksempler på dagens gebyrutregning for 2018 (inkl. mva.)

Målt forbruk med vannmåler:

Eks. 1: Forbruk 120 m3 på et år:
Vann: 200 m3 x 18,39 kr pr. m3 = 3.678 kr
Avløp: 200 m3 x 12,69 kr pr. m3 = 2.538 kr

Eks. 2: Forbruk 250 m3 på et år:
Vann: 250 m3 x 18,39 kr pr. m3 = 4.598 kr
Avløp: 250 m3 x 12,69 kr pr. m3 = 3.173 kr>

Stipulert forbruk ut i fra størrelse på bolig (BRA og faktor 2,0):

Eks. 3: Størrelse 130 m2:
Vann: 130 m2  x 2,0 x 18,39 kr pr. m2 = 4781 kr
Avløp: 130 m2  x 2,0 x 12.69 kr pr. m2 = 3299 kr

Eks. 4: Størrelse 260 m2:
Vann: 260 m2  x 2,0 x 18,39 kr pr. m2 = 9562 kr
Avløp: 260 m2  x 2,0 x 12.69 kr pr. m2 = 6598 kr

 

Eksempler på ny gebyrutregning for 2019 (inkl. mva.)

Målt forbruk med vannmåler:

Eks. 5: Forbruk 120 m3 på et år:
Vann: 1.547 kr + (120 m3 x 18,75 kr pr. m3) = 3.797 kr
Avløp: 775 kr + (120 m3 x 15,29 kr pr. m3) = 2.609 kr

Eks. 6: Forbruk 250 m3 på et år:
Vann: 1.547 kr + (250 m3 x 18,75 kr pr. m3) = 6.234 kr
Avløp: 775 kr + (250 m3 x 15,29 kr pr. m3) = 4.598 kr

Stipulert forbruk ut i fra størrelse på bolig (BRA og faktor 1.2):

Eks. 7: Størrelse 130 m2 = 130 m2:
Vann: 1547 kr + (130 m2  x 1,2 x 18,75 kr pr. m2) = 4472 kr
Avløp: 775 kr + (130 m2  x 1,2 x 15,29 kr pr. m2) = 3160 kr

Eks. 8: Størrelse 260 m2 = 260 m2:
Vann: 1547 kr + (260 m2  x 1,2 x 18,75 kr pr. m2) = 7397 kr
Avløp: 775 kr + (260 m2  x 1,2 x 15,29 kr pr. m2) = 5545 kr

 

Det innføres fra Vågan kommune at hvis man ikke rekker å installere vannmåler før første termin (faktura sendes ca. 20. januar), vil kundene få mulighet til å få kreditert allerede betalt beløp hvis man ønsker å installere vannmåler. Faktura vil da bli iht. til stipulert forbruk fra 1.januar. Stipulert forbruk beregnes ut i fra historikk.

Dette vil være en smidig måte å imøtekomme etternølere for denne ordningen. Frist vil da være før andre termin faktureres ca. 20. april.