Ny leder av Teknisk drift på plass

Etter vel 25 år er det gjennomført lederskifte for Teknisk drift i Vågan kommune.

Svein Christiansen tiltrådte stilling som Teknisk sjef fra og med 01.05.1995. I 2003 avviklet kommunen de gamle etatene, og i stedet ble det etablert resultatområder ledet av resultatledere. Fra da av fortsatte Svein Christiansen som resultatleder for den nye enheten Teknisk Drift, som Teknisk driftssjef.

I forbindelse med at nåværende Teknisk driftssjef går av med pensjon ved utgangen av 2020 er ny Teknisk driftssjef ansatt.

Roger Madsen tiltrådte stillingen som leder av Teknisk drift fra 01.10.20.

Svein Christiansen fungerer som seniorrådgiver ut året.