Norges mest spennende rektorjobb er i Lofoten

Vågan kommune i Lofoten har ledig Norges kanskje mest spennende rektorjobb. Ikke fordi utfordringene er så store, men fordi mulighetene er så mange. Den nye rektoren i Kabelvåg får forme skole og organisasjon fra bunnen; ny skole er under bygging.

Det fins mange rektorstillinger å søke på, men ingen som denne – tør vi påstå. I Kabelvåg er ny skole under bygging. Høsten 2021 skal elever, lærere og øvrig personell flytte inn i nytt praktbygg i skoggrensen på en høyde over tettstedet. Skiløypa går forbi (så nært at den måtte flyttes på grunn av skoleutbyggingen). Skolen omkranses av noen av de mest populære topptur-fjellene i Lofoten. Om sommeren er det turmuligheter i alle retninger. Muligheter som kan benyttes «privat» – og som aktivum for skole og lokalsamfunn for øvrig.
 
– Den nye rektoren på Kabelvåg barne- og ungdomsskole får en unik mulighet til å forme hverdagen både for seg selv, ansatte og elevene. Skolen er under oppføring, og rektor vil få påvirkningsmulighet i valg av løsninger og oppsett. I tillegg holder vi en fagleder-stilling ledig inntil ny rektor er på plass og får tatt sine avgjørelser om fremtidig organisering. Skal det være inspektør? Avdelingsledere? Andre muligheter? Vi legger til rette for at kapteinen skal få rigge skuta, som de ville sagt på kaia i Kabelvåg, sier kommunalsjef for oppvekst, kultur og miljø, Veslemøy Drangevåg.

Som rektor i Vågan kommer du inn i et etablert samarbeidsmiljø, med fokus på profesjonsarbeid og kollektiv utvikling. Alle rektorene i kommunen deltar i ulike nettverk, med faste møtepunkter mellom skoleeier og skoleledere.

– Vågan kommune søker en rektor som har kompetanse, evne og vilje til å «stå ved roret» på egen skole, samt bidra inn i ledernettverket. Er du den tydelige, samlende og engasjerende lederen vi søker? Han eller hun som både evner 
å utvikle skolen som arbeidsplass og læringsarena – OG som evner å etablere et samspill mellom elever, lærere og nærmiljøet rundt skolen? Ta i så fall sjansen — mønstre på som skipper på Kabelvåg-skolens seilas inn i framtida, oppfordrer Veslemøy Drangevåg.

Kabelvåg er et aktivt og attraktivt lokalsamfunn med mange lag og foreninger. Dugnadsånden er sterk. De mange nye boligområdene som stadig fylles med nye, moderne boliger og leilighetsbygg, er  tydelige tegn på attraktiviteten som bosted. Avstanden til kommunesenteret Svolvær blir stadig kortere – nettopp fordi en del av nybyggingen skjer langs den rundt to kilometer lange strekningen som skiller Svolvær og Kabelvåg.

Pendlingen mellom stedene er stor. Mange av pendlerne benytter gang- og sykkelveien på vei til/fra jobb og bosted. Med buss tar det 10 minutter mellom Kabelvåg og Svolvær.

– Skolen er viktig for så mange, og betyr så mye, i et lokalsamfunn og i en kommune. Rektoren vi søker til den nye skolen i Kabelvåg må evne å skape gode relasjoner både internt og utad mot nærmiljøet, rektorkollegiet og øvrige instanser i kommunen, sier kommunalsjef Veslemøy Drangevåg.

Ved innflytting høsten 2021, vil rundt 400 personer ha sitt daglige virke på den nye skolen: Ca. 350 elever og ca. 45 årsverk. Ny kommunal barnehage inngår som en del av skoletunet som etableres i utkanten av bebyggelsen — der fantastiske Kabelvågmarka med turstier, lysløype, fjell og vann starter.