Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUF Dir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Søknadsfristen er 8.desember 2017.

bufdir_logo - Klikk for stort bilde
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Regelverk for tilskuddsordningen finnes her

Veiledning til rundskrivet finnes her

Søknadsskjema legges ut senest 15. november via BUF Dir sin søknadsportal


Søknadsfrist er som nevnt 8.desember 2017.

Kontaktperson i Vågan kommune:

Søkolog Roger Olsen, roger.olsen@vagan.kommune.no eller 75420350