Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUF Dir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.)

Søknadsfristen er 10.desember 2018.

Klikk for stort bilde
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Regelverk for tilskuddsordningen finnes her

Veiledning til rundskrivet finnes her

Søknadsskjema legges ut senest 16. november via BUF Dir sin søknadsportal


Søknadsfrist er som nevnt 10.desember 2018.

Kontaktperson i Vågan kommune:

Enhetsleder Familieenheten Inger Berger Rasmussen
inger.berger.rasmussen@vagan.kommune.no eller 75420380