Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.

Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at:

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på på alternative mestringsarenaer

Nettside til tilskuddsordningen med informasjon, regelverk og veileder:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknaden sendes gjennom tilskuddsportalen til BUF Dir:

https://soknadsportal.bufdir.no/

Søknadsfristen er 13.desember

Kontaktperson i Vågan kommune for hjelp/veiledning:

Roger Olsen
Mobil 90216170
Roger.olsen@vagan.kommune.no