Nå styrer de kommunen

Disse fungerer som ordfører og rådmann i sommerferien

Det er ferietid og dermed noen endringer både i politisk og administrativ ledelse i Vågan kommune i ukene som følger.

Ordfører Eivind Holst (H) har ferie i ukene 29,30 og 31.
I disse ukene fungerer varaordfører Frank Johnsen (Sp) som ordfører.

Rådmann Tommy Stensvik har ferie i ukene 29,30,31 og 32.
I disse ukene vil assisterende rådmann Kari Løfgren fungere som rådmann.