Nå kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt i Vågan kommune

Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å få full nytte av løsningen er det viktig at du har opprettet en sikker digital postkasse for mottak og oppbevaring av digital post fra det offentlige og at din informasjon er oppdatert i kontakt- og reservasjonsregisteret. Svar på din søknad vil da bli sendt til din digitale postkasse – Digipost eller e-Boks og være tilgjengelig umiddelbart etter at NAV-kontoret har gjort et vedtak på søknaden.

Følg stegene under for å opprette en sikker digital postkasse og oppdatere din kontaktinformasjon i kontakt og reservasjonsregisteret om dette ikke er gjort tidligere.

  1. For mottak og oppbevaring av digital post fra det offentlige på en sikker måte kan du velge «Digipost» eller «e-Boks» https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse
  2. For oppdaterering av kontaktinformasjon (telefon, mail-adresse med mere): https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Både Digipost, e-Boks vil sende deg et varsel når en forsendelse er mottatt.

Innlogging Digipost: https://www.digipost.no/
Innlogging e-Boks: https://www.e-boks.com/norge/nb
Søke om økonomisk sosialhjelp: https://vagan.kommune.no/sosiale-tjenester-og-bolig/sosiale-tjenester-i-nav/