Militær øvingsaktivitet i Kabelvågmarka - torsdag 6. September 2018

Forsvaret, ved Lofoten Heimevernsområde 16201, vil i forbindelse med sin årlige trening gjennomføre en
større aktivitet i Kabelvågmarka torsdag 6.september.

Øvingsaktiviteten er avklart med Vågan kommune og Politiet.

Denne aktiviteten er av en slik art at det vil medføre at deler av Kabelvågmarka vil bli stengt for allmenn ferdsel.

Tidsrom: Aktiviteten vil foregå innenfor tidsrommet 0700-1900.

Se for øvrig vedlagte kart over øvingsområde:

Klikk for stort bilde