Mai rengjøring - Flytting av biler i Svolvær sentrum for kosting og feiing 13 mai

I forbindelse med rengjøring av gatene etter en lang vinter er det vanskelig å få rengjort alle gatene når det står parkert kjøretøyer i disse gatene, derfor anmodes det om ikke å parkere natt til mandag.

Kommunen kjører koste og feiemaskinen i Svolvær sentrum søndag kveld/natt til mandag 14 mai, og henstiller til beboere i Sivert Nilsens gate/Vestfjordgata og Storgata om ikke å parkere i disse gatene mens rengjøringen pågår.

Eget UMS-varsel (befolkningsvarsel) vil gå ut til beboerne når vi nærmer oss helga.

Deler av disse gatene vil også bli spylt av våre brannfolk mandag og tirsdag, og i forkant av dette må altså kommunens koste og feiemaskin ta grovrengjøringen, slik at ledningsanleggene ikke fylles med sand og annen skitt.